Yashin Sushi

yashin-sushi

Sake list

dewazakura-izumi-judan

Dewazakura “Izumi Judan”

dewazakura-omachi

Dewazakura “Omachi”

hoyo-kura-no-hana

Hoyo “Kura no Hana”

kokuryu-tokusen

Kokuryu “Tokusen”

koshi-no-kanbai-tokusen

Koshi no Kanbai “Tokusen”

kuzuryu-daiginjo

Kuzuryu “Daiginjo”

masumi-yumedono

Masumi “Yumedono”

sohomare-tokubetsu-kimoto

Sohomare “Tokubetsu Kimoto”

Tedorigawa “Iki na Onna”

tedorigawa-tsuyusanzen

Tedorigawa “Tsuyusanzen”

tedorigawa-yamahai-junmai

Tedorigawa “Yamahai Junmai”

Shochu list

satoh

Satoh

toyonaga

Toyonaga

1A Argyll Rd, Kensington
London W8 7DB

+44 20 7938 1536

Share with friends!

Back to top