Ikeda

logo-ikeda

Sake list

Akitabare “Koshiki Junzukuri”

Akitabare “Koshiki Junzukuri”

Akitabare “Suirakuten”

Akitabare “Suirakuten”

dewazakura-izumi-judan

Dewazakura “Izumi Judan”

dewazakura-oka

Dewazakura “Oka”

hoyo-genji

Hoyo “Genji”

kamoizumi-shusen

Kamoizumi “Shusen”

kamoizumi-umeshu

Kamoizumi “Umeshu”

kokuryu-ryu

Kokuryu “Ryu”

koshi-no-kanbai-kinmuku

Koshi no Kanbai “Kinmuku”

koshi-no-kanbai-sai

Koshi no Kanbai “Sai”

masumi-okuden-kantsukuri

Masumi “Okuden Kantsukuri”

masumi-yumedono

Masumi “Yumedono”

nagurayama-yokikana

Nagurayama “Yokikana”

Tedorigawa “Iki na Onna”

tedorigawa-yamahai-junmai

Tedorigawa “Yamahai Junmai”

Shochu list

satoh

Satoh

30 Brook St, Mayfair
London W1K 5DJ

+44 20 7629 2730

Share with friends!

Back to top