Sticky Mango

Sake list

dewazakura-tobiroku

Dewazakura “Tobiroku”

hoyo-kura-no-hana

Hoyo “Kura no Hana”

kamoizumi-red-maple

Kamoizumi “Red Maple”

koshi-no-kanbai-sai

Koshi no Kanbai “Sai”

tamagawa-time-machine

Tamagawa “Time Machine”

tamagawa-tokubetsu-junmai

Tamagawa “Tokubetsu Junmai”

33 Coin Street
London, SE1 9NR

+44 20 7928 4554

Share with friends!

Back to top