Yashin Ocean House

yashin-sushi

Sake list

dewazakura-izumi-judan

Dewazakura “Izumi Judan”

dewazakura-oka

Dewazakura “Oka”

kuzuryu-daiginjo

Kuzuryu “Daiginjo”

masumi-okuden-kantsukuri

Masumi “Okuden Kantsukuri”

sohomare-junmai-ginjo

Sohomare “Junmai Ginjo”

sohomare-tokubetsu-kimoto

Sohomare “Tokubetsu Kimoto”

Tedorigawa “Iki na Onna”

Shochu list

satoh

Satoh

toyonaga

Toyonaga

117, 119 Old Brompton Rd, South Kensington
London SW7 3RN

+44 20 7373 3990

Share with friends!

Back to top